Máy khử tĩnh điện (ionizer) có rất nhiều chủng loại với các nguyên lý và cấu tạo khác nhau và mỗi loại đều có những ưu nhược điểm nhất định.Có những loại không xác định được là có mang lại hiệu quả hay không, có những loại mà sau khi triển khai lại dẫn đến việc phát sinh tăng sản phẩm kém chất lượng (ảnh hưởng xấu hơn đến năng suất), hay có những loại rất dể hỏng hóc hay cần nhiều công sức để bảo trì, có những loại có nguy cơ gây phá hủy các chất bán dẫn và cả những loại mang đến nguy cơ cháy nổ hay rò điện ..và tốm lại là thực trạng mà các chủng loại khử tĩnh hiện nay luôn cần có những lưu ý đặc biệt khi sử dụng. Tôi nghĩ rằng việc tóm tắt những lợi thế và bất lợi chủ yếu từ quan điểm kỹ thuật sẽ giúp quý khách có cái nhìn khách quan trong việc tham khảo những hình thức phù hợp
Đối sách tĩnh điện HOME > Giải thích về các loại hệ thống ionizer khác nhau [DC, AC ,Pulse - DC, Pulse-AC, Loại tầng số cao,Plasma,Pulse-DC Plasma]

 Biểu đồ so sánh các phương pháp Ionizer khác nhau

Thuyết minh về các phương pháp Ionizer
No.1 Loại DC
1. Ion cân bằng Ion ổn định tại khoảng ±3V
2. An toàn vì không phát sinh chênh cân bằng ion.
3. Cân bằng ion có mối liên hệ với nơi tác nghiệp. Tùy theo phương thức áp dụng mà cân bằng Ion tại mỗi nơi có khác nhau.
4. An toàn khi đến gần. Dù đến gần ở mức 100mm thì vẫn an toàn do không gây lệch cân bằng ion và cũng không gây ảnh hưởng tiêu cực lên các thể bán dẫn và vi bản mạch điện tử.
5. Có thể khử điện tĩnh ® Không gió. Do phạm vi hiệu quả đạt 700mm nên có thể tác động không gió.
6. Đối với khử tĩnh không gió ® thì không sử dụng khí air và quạt nên cũng không phát sinh rò điện, hút dị vật hay bám dính bụi gây sản phẩm hỏng.
Loại DC


No.2 Loại AC
1. Căn bằng ion mức độ trung hòa vào khoảng ±13V trở lên. Có nguy hiểm đối với linh kiện điện tử yếu.
2. Cân bằng Ion dao động khoảng 50/60Hz.Từ vị trí cách khoảng 300mm gây mức dao động ±7V. Có nguy hiểm đối với chất bán dẫn và LCD yếu.
3. Nguy hiểm khi tiếp cận quá gần.
Tiếp cận trong phạm vi 100mm có khả năng gây phá hủy bán dẫn và LCD do dao động cân bằng ion và kim phóng điện.
4. Không thể khử tĩnh ® không gió. Trong phạm vi hữu hiệu 50mm, khoảng cách đề nghị 16mm thực tế rất hẹp nên không thực dụng.
5. Nhằm phát huy phạm vi hữu hiệu đã sử dụng air và quạt nên dễ rò điện, nguy cơ phát sinh sản phẩm hỏng do dị vật hoặc bụi bám dính.
Loại AC


No.3 Loại DC Pulse
1. Cân bằng ion rất tệ từ khoảng ±500V trở lên.
2. Cân bằng ion dao động do tần số Pulse xung quanh.Từ vị trí có khoảng cách 300mm cũng gây lệch khoảng ±500Vる。(Khi không gió、 1~40Hz)
3. Nguy hiểm khi lại gần sản phẩm
Tiếp cận trong phạm vi 300mm có khả năng gây phá hủy bán dẫn và LCD do dao động cân bằng ion và kim phóng điện.
4. Không thể khử tĩnh ® không gió. Phạm vi áp dụng trong khoảng 50mm.
5. Nhằm phát huy phạm vi hữu hiệu đã sử dụng air và quạt nên dễ rò điện, nguy cơ phát sinh sản phẩm hỏng do dị vật hoặc bụi bám dính.
Loại DC Pulse


No.4 Loại AC Pulse
1. Cân bằng ion rất tệ từ khoảng ±500V trở lên
2. Cân bằng ion dao động do tần số Pulse xung quanh.Từ vị trí có khoảng cách 300mm cũng gây lệch khoảng ±500Vる。(Khi không gió、 1~40Hz)
3. Nguy hiểm khi lại gần sản phẩm
Tiếp cận trong phạm vi 300mm có khả năng gây phá hủy bán dẫn và LCD do dao động cân bằng ion và kim phóng điện.
4. Không thể khử tĩnh ® không gió. Phạm vi áp dụng trong khoảng 50mm.
5. Nhằm phát huy phạm vi hữu hiệu đã sử dụng air và quạt nên dễ rò điện, nguy cơ phát sinh sản phẩm hỏng do dị vật hoặc bụi bám dính.
Loại AC Pulse


No.5 Loại sóng xung tần cao
1. Cân bằng ion tương đối tốt.
2. 小型化しやすい。
3. Không thể khử tĩnh ® Không gió. Sử dụng khí air và quạt sẽ không sinh Ion
4. Lượng Ion phát sinh nhiều, cần lưu ý khi thực hiện suy hóa vật liệu cao su phải phòng tránh phát sinh tồn lưu nguyên liệu cao su trong môi trường cũng như trong sản phẩm.
Loại sóng xung tần cao


No.6 Loại Plasma
1. Sử dụng bản phóng điện cực thay cho kim phóng điện
2. Dễ báo trì vệ sinh tấm bản điện cực phóng điện
3. Vòng đời bản điện cực phóng điện ngắn.
4. Giá thành bản điện cực phóng điện cao(Hiện khảong 20 lần).
5. Không có khả năng khử tĩnh không gió
6. Do thay đổi độ ẩm, phóng điện trở nên không ổn định hoặc ngưng lại.
7. Phát sinh ion gây mùi tạo cảm giác khó chịu cho người phụ trách, nguy cơ gây các vấn đề sức khỏe liên quan đến phổi và cổ họng.
8. Có khả năng gây rỉ sét đối với vật thể kim loại xung quanh.
9. Có khả năng gây thiểu hóa rách vỡ sản phẩm từ nhựa cao su như ron , seal dầu của các thiết bị xung quanh hay dây điện cao su bởi tác động của Ozone.
Loại Plasma


No.7 Plasma DC Pulse
1. Sử dụng bản phóng điện cực thay cho kim phóng điện
2. Dễ báo trì vệ sinh tấm bản điện cực phóng điện
3. Vòng đời bản điện cực phóng điện ngắn.
4. Giá thành bản điện cực phóng điện cao(Hiện khảong 20 lần).
5. Cân bằng ion rất tệ, nguy hiểm(Ở 5HZ là khoảng ±600V).
6. Khoảng cách khử tĩnh không gió ngắn, chỉ khoảng 50~100mm, không sinh Ion.
7. Do thay đổi độ ẩm, phóng điện trở nên không ổn định hoặc ngưng lại.
8. Phát sinh ion gây mùi tạo cảm giác khó chịu cho người phụ trách, nguy cơ gây các vấn đề sức khỏe liên quan đến phổi và cổ họng.
9. Có khả năng gây rỉ sét đối với vật thể kim loại xung quanh.
10. Có khả năng gây thiểu hóa rách vỡ sản phẩm từ nhựa cao su như ron , seal dầu của các thiết bị xung quanh hay dây điện cao su bởi tác động của Ozone.<
Plasma DC PulseĐể biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
【Theo đại diện liên lạc dưới đây】Hoặc 【TEL.053-482-3412】Liên hệ tư vấn Cách mạng tĩnh điện - bụi ZERO
name=


Copyright(c) TRINC Corporation. All Rights Reseverd.